Моят 3D свят

“Моят 3D свят“ е конкурс за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти под патронажа на Президента на Република България.

Конкурсът се провежда от Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София от 2015 г., а от 2017 г. конкурсът се провежда съвместно с фондация „Еврика“.

През настоящата година за първи път към конкурсът е разделен на две категории:

- конкурс за ученици и кандидат-студенти;

- конкурс за студенти-бакалаври.

Разработените 3D модели ще бъдат оценени анонимно от независимо жури от преподаватели и експерти от индустрията по 100 точкова система.

Учениците и кандидат-студентите, автори на работите, оценени с не по-малко от 80 точки, имат право да се запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ-София в ОКС „бакалавър“. За ученици, дипломиращи се през следващите две години, резултатите важат за годината на дипломиране.

Учениците и кандидат-студентите, класирани на първите три места, ще получат специални награди.

Студентите, класиране на първите три места, ще получат специални награди.

Следваща страница: Правила за участие