Моят 3D свят

ВАЖНО: Поради интереса към конкурса, срокът за изпращане на заявки за участие е удължен до 31.5.2017 г.

 

“Моят 3D свят“ е конкурс за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти под патронажа на Президента на Република България и за студенти.

 

От 2017 година конкурсът за ученици и кандидат-студенти "Моят 3D свят" ще се провежда съвместно с фондация Еврика и ще бъде разделен на две секции - за ученици и кандидат-студенти и за студенти.

 

Работите  ще  бъдат  оценени анонимно  от  независимо  жури  от  преподаватели  и  експерти  от индустрията по 100 точкова система.

Учениците и кандидат-суденти, автори на работите, оценени с не по-малко от 80 точки имат право да се запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ-София в ОКС „бакалавър“. За ученици, дипломиращи се през следващите две години резултатите важат за годината на дипломиране.

Учениците и кандидат-студентите, класирани на първите три места ще получат специални награди.

Студентите, класиране на първите три места ще получат специални награди.

Следваща страница: Правила за участие