Награди

Първо място – Изработен на 3D принтер предложеният обект, висок клас смартфон, и заплащане на семестриална такса за първия семестър (365 лв.).

Второ място – преносим компютър и заплащане на семестриални такси за първите два семестъра (2х365 лв).

Трето място – заплащане на семестриална такса за първия семестър (365 лв).

Предишна страница: Жури Следваща страница: Правила за участие