Правила за участие

Авторите на работите, оценени с не по-малко от 80 точки имат право да се запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ-София в ОКС „бакалавър“. За ученици, дипломиращи се през следващите две години резултатите важат за годината на дипломиране.

 

Класираните на първите три места ще получат специални награди. Работите ще бъдат оценени анонимно от независимо жури от преподаватели и експерти от индустрията по 100 точкова система.

 

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D модел на избран от него обект с използването на любимият си програмен продукт.
 2. Попълва се регистрационна форма, която се изпраща на [email protected].
 3. Кандидатът получава обратно писмо с потребителско име и парола, както и адрес, на който са налични 500 MB пространство за съхранение на разработения модел, негово описание и други файлове. 
 4. В срок до 24:00 часа на 07.06.2019 г. кандидатите задължително трябва да качат на осигуреното им пространство разработения от тях проект в естествения формат на използвания програмен продукт, STEP и в 3D PDF.
 5. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ  МОДЕЛИ, КОИТО НЕ СА РАЗРАБОТЕНИ ОТ АВТОРА!
 6. Описанието трябва да съдържа:
 • Наименование и предназначение на обекта;
 • Принцип на действие – как работи обекта и/или как се работи с него;
 • Предимства – с какво предложението е по-добро от други подобни, ако има такива.

Оценяването се извършва по следните критерии:

Оценяване на детайли:

 • Рационално и логично построяване на моделите;
 • Възможност за удобни и бързи промени;
 • Минимум компоненти с грешки при регенериране на моделите;
 • Използване на подходяща ориентация и режими на визуализация на моделите.

Оценяване на сглобени единици:

 • Коректни връзки между компонентите;
 • Удачно използване на възможностите за създаване на детайли в контекста на сглобената единица;
 • Ясно и коректно описание на обекта;
 • Значимост на проекта: съществени, ценни и иновативни решения;
 • Сложност на моделите, големи сглобени единици, нива на йерархия, моделирани сложни форми;
 • Използването на инженерни продукти (например SolidWorks) е предимство.

 

Предишна страница: Моят 3D свят Следваща страница: Регистрация