Правила за участие

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

Авторите на работите, оценени с не по-малко от 80 точки имат право да се запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ-София в ОКС „магистър“. За студенти, дипломиращи се през следващите две години, резултатите важат за годината на дипломиране.

 Класираните на първите три места ще получат специални награди. Работите ще бъдат оценени анонимно от независимо жури от преподаватели и експерти от индустрията по 100 точкова система.

Ред за провеждане на конкурса:

 1. Всеки желаещ да участва в конкурса разработва 3D изделие с използването на любимият си програмен продукт.
 2. Попълва се регистрационна форма, която се изпраща на [email protected].
 3. Кандидатът получава обратно писмо с потребителско име и парола, както и адрес, на който са налични 500 MB пространство за съхранение на разработеното изделие, негово описание и други файлове. 
 4. В срок до 24:00 часа на 07.06.2019 г. кандидатите задължително трябва да качат на осигуреното им пространство разработения от тях проект в естествения формат на използвания програмен продукт, STEP и в 3D PDF.
 5. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ МОДЕЛИ, КОИТО НЕ СА РАЗРАБОТЕНИ ОТ АВТОРА!
 6. Описанието трябва да съдържа:
 • Наименование и предназначение на обекта;
 • Принцип на действие – как работи обекта и/или как се работи с него;
 • Кратко описание на решени конструктивни въпроси
 • Предимства – с какво предложението е по-добро от други подобни, ако има такива.

Оценяването се извършва по следните критерии:

Ниво на изпълнение на 3D моделите:

 • Рационалност и възможност за удобни и бързи промени;
 • Минимум грешки при регенериране на моделите;
 • Сложност на моделите / моделирани сложни форми;
 • Използване на подходяща ориентация и режими на визуализация на моделите;
 • Коректно изградени модели на сглобени единици:
  • връзки между компонентите;
  • големи сглобени единици;
  • нива на йерархия;
  • удачно използване на възможностите за създаване на детайли в контекста на сглобената единица;
 • Използването на инженерни продукти е предимство.

Инженерно ниво на изпълнение:

 • Ясно и коректно описание на обекта;
 • Оригиналност и иновативност на избраната концепция;
 • Рационалност и простота на избраните конструктивни решения;
 • Производимост (технологичност) на конструкцията.

Примерен проект

Електрическа четка за зъби

 

 

Предишна страница: Награди Следваща страница: Регистрация